Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Karenstak och högriskskydd - en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag Ds 2023 nr 33

Remissyttrande LO kräver ändringar i både sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken för att häva de ekonomiska konsekvenser som karensavdraget medför. Sjuklön eller sjukpenning från första dagen är fullt tillräckligt som självrisk.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs ståndpunkter

  • LO anser att arbetsgruppen inte presenterar de nödvändiga författningsförslag som skulle lösa de samhällsproblem som karensavdraget orsakar. Karensavdraget drabbar särskilt arbetare. LO förbundens medlemmar tvingas välja mellan ekonomisk förlust och att arbeta trots sjukdom, vilket leder till skadlig sjuknärvaro och ökad smittspridning.
  • LO kräver ändringar i både sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken för att häva de ekonomiska konsekvenser som karensavdraget medför. Sjuklön eller sjukpenning från första dagen är fullt tillräckligt som självrisk. 
  • LO anser inte att utredningens förslag om förändringar i det allmänna och särskilda högriskskyddet är tillräckliga, men avstyrker inte förslagen i detta läge. Förändringarna är innebär viss förbättring av befintliga regelverk och innebär att fler individer omfattas av undantagen och i längre perioder. Mot bakgrund av att ersättning för höga sjuklönekostnader (EHS) upphör sista juni 2024 är det ännu viktigare att de högriskskydd som idag finns utökas för att minska risken för selektering av personer med sjukdomshistoria och sjukdomsproblematik.
  • LO avstyrker förslagen om en förenklad administration av högriskskyddet eftersom dessa skulle leda till lägre dagsersättning för arbetstagare under de första 14 dagarna av en sjukperiod.