Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Kemikalieinspektionens Handlingsplan för en giftfri vardag – förslag till åtgärder

Remissyttrande I SOU 2012:38 redovisas en strategi för att kraftsamla insatser som ger ökade möjligheter att nå målet om en giftfri miljö år 2020. Rapporten ”Bättre EU-regler för en giftfri miljö” går igenom EUs lagstiftning på ett tiotal områden och analyserar dess brister och dess behov av utveckling.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning