Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över klimatberedningens betänkande ”Svensk klimatpolitik” (SOU 2008:24)

Remissyttrande Höga klimatpolitiska ambitioner kommer att kräva omfattande samhälleliga insatser. Betänkandet behandlar utförligt klimatpolitikens mål och anvisar en relativt omfattande handlingsplan. LO saknar dock en sammanhållen syn och strategi kring samhällets roll för att klara de åtaganden som ligger framför Sverige som nation inom ramen för det globala klimatarbetet. Även om det ännu saknas underlag för att fastställa politiken på längre sikt är det hög tid att analysera dess förutsättningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning