Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Koll på anläggningen SOU 2015:42

Remissyttrande LO har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet ”Koll på anläggningen” och anser sammanfattningsvis nedanstående. I övrigt delar LO synpunkterna som framförs av SEKO i deras yttrande, och som även bifogas denna skrivelse.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

  • Trafikverket ska ha resurser att utföra besiktningsverksamhet, avhjälpande underhåll, delar av det förebyggande underhållet och reinvesteringar i egen regi.
  • Det ska vara upp till politiker att avgöra huruvida den ansvariga infrastrukturmyndigheten ska ha egna resurser för underhåll eller inte.
  • Trafikverkets interna organisation bör ha tydliga skärningspunkter och ansvarsfördelning mellan järnväg och väg samt mellan planering, genomförande och uppföljning. På lite längre sikt bör möjligheterna prövas på att skapa en ny järnvägsmyndighet.

LOs yttrande över Koll på anläggningen (SOU 2015:42)