Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över kommissionens förslag på revidering av rådets direktiv 98/24/EC och Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/37/EC gällande gränsvärden för bly och dess oorganiska föreningar och diisocyanater

Remissyttrande LO ser positivt på kommissionens ansträngningar för att uppnå ett förbättrat arbetstagarskydd mot hälsorisker kopplade till kemikalier i arbetslivet. Allteftersom forskningen visar vägen för de risker som finns i arbetslivet måste åtgärder för ett förbättrat arbetarskydd uppdateras i samma takt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning