Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

Remissyttrande I många fall illustrerar utredningen på ett tankeväckande sätt styrkorna, men också svagheterna, i ett snävt nationalekonomiskt perspektiv på viktiga samhällsproblem. Bristen på ett sociologiskt, eller ekonom-historiskt, perspektiv gör att analysen ofta är för grund och vissa av rekommendationerna skulle av den anledningen kunna få stora negativa konsekvenser om de genomfördes.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning