Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Naturvårdsverkets rapport Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050

Remissyttrande Mot bakgrund av beslut såväl av EU som i Sverige om minska utsläppen av växthusgaser i syfte att uppnå det så kallade 2 gradersmålet, är det välkommet att se en färdplan för hur detta kan åstadkommas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning