Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskriftssamling

Remissyttrande Förslaget om ny regelstruktur är omfattande och är mer av en regelreform till sitt innehåll. Nuvarande närapå 70 föreskriftshäften har brutits upp och alla föreskrifter och allmänna råd har sorterats om enligt en ny struktur i 14 nya föreskriftshäften, eller sållats bort.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning