Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Oljekommissionens rapport ”På väg mot ett oljefritt Sverige”

Remissyttrande LO ser Oljekommissionens arbete som en viktig politisk vägledning för det fortsatta arbetet kring klimatpolitik och minskat beroende av fossila bränslen. Även om förslagen i flera fall är förhållandevis konkreta krävs i allmänhet fortsatt prövning och utredning innan definitiva beslut kan fattas. Inte minst tidtabellen för en del av förslagen kan visa sig nödvändig att se över. Avsaknaden av konsekvensbedömningar bidrar också till att det endast är möjligt att göra preliminära ställningstaganden kring flera av förslagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning