Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Översyn av lex Laval SOU 2015:83

Remissyttrande LOs uppfattning är att kommitténs förslag innehåller flera förslag som innebär att Sverige på ett bättre sätt uppfyller sina förpliktelser enligt EU-rätten och övriga internationella förpliktelser. Vidare förstärks de utstationerade arbetstagarnas rättigheter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning