Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansbolag

Remissyttrande De så kallade 3:12-reglerna styr hur inkomster i fåmansföretag, som beror på att ägaren har arbetat i företaget, ska fördelas mellan inkomst av kapital respektive inkomst av arbete. Sveriges duala skattesystem med en högre progressiv skatt på arbete och en lägre proportionell skatt på kapital gör det nödvändigt att reglera vad som är inkomst av arbete för företagare som arbetar i ett företag man själv äger.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO välkomnar de förslag i utredningen som syftar till att förhindra att arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster.
  • LO avvisar de förslag i utredningen som syftar till att luckra upp regleringen av beskattningen av fåmansbolag. Det gäller inte minst förslaget att införa undantag vid ägarskiften mellan närstående.
  • LO kan konstatera att den dynamik som uppstått i det svenska skattessystemet på grund av stor skillnad i skattenivå på arbete och kapital endast långsiktigt kan lösas i en större skatteöversyn.