Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Promemoria om sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

Remissyttrande Promemorian föreslår att mervärdesskatten på tillhandahållande av mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier sänks från 25 till 12 procent. LO anser att momssänkningen inte ska genomföras. Olika momssatser skapar alltid gränsdragningsproblem när det gäller att fastställa om en vara eller tjänst ska momsbeskattas med normalskattesats eller reducerad skattesats.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning