Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59)

Remissyttrande LO tar i detta yttrande ställning till de viktigare förslagen som läggs fram i Arbetsmarknadsdepartementets promemoria Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59). De förslag som LO tar ställning till sammanfattas i yttrandets inledande del.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning