Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Den nya myndigheten för arbetsmarknadsfrågor - Arbetsförmedlingen

Remissyttrande Förslagen i den remitterade promemorian berör Arbetsmarknadsverket. Deras ikraftträdande föreslås till den 1 januari 2008.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning