Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Remissyttrande LO välkomnar att Pensionsgruppen kunnat enas om att det finns ett behov av mer genomgripande förändringar av premiepensionen, och att den därför står bakom regeringens förslag för att snarast komma tillrätta med de avarter som under den senaste tiden har uppdagats. Det som hänt inom exempelvis fondförvaltarna Allra och Falcon Funds är enligt LO ytterligare ett bevis på att premiepensionen i sin nuvarande utformning helt måste avvecklas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning