Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Promemorian Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen

Rapport LO har med en veckas varsel givits möjlighet att reagera på Näringsdepartementets promemoria samt vid en hearing lämna såväl muntliga som skriftliga synpunkter på densamma. Det är mycket anmärkningsvärt att berörda parter i en fråga som är så viktig inte ges en rimlig beredningstid. LO väljer ändå att lämna övergripande synpunkter på den utsända promemorian.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning