Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar

Remissyttrande Genom förslaget genomför Finansinspektionen (FI) ändringar i de så kallade kapitaltäckningsdirektiven, dvs. 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut och direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersbolag och kreditinstitut. Flertalet ändringar härrör från direktiv 2009/111/EG. Kapitaltäckningsdirektiven reglerar hur mycket kapital kreditinstitut och värdepappersbolag måste ha.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning