Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Remissyttrande LOs generella uppfattning är att stöd till verksamheter ska ske på utgiftssidan. För att stöd ska utvidgas eller förlängas är ett självklart krav tydligt definierade mål samt ett underlag med påvisbara positiva effekter av stödet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning