Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Remissyttrande Det kommunala ungdomsprogrammet (KUP) och ungdomsgarantin (UG) avskaffas den 1 december 2007 och då införs programmet Jobbgaranti för unga. En ny lag föreslås därför införas om kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ger dem möjlighet att efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning