Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Reformerad beskattning av bostäder

Remissyttrande I Vårpropositionen aviserade regeringen att fastighetsskatten ska slopas och ersättas med en låg kommunal avgift. I den modell som aviserades var slopandet finansierat fullt ut inom bostadssektorn.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning