Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Sänkt statlig inkomstskatt

Remissyttrande LO anser att skatteintäkterna måste öka för att finansiera välfärdskostnaderna. De två föreslagna alternativen att sänka den statliga inkomstskatten innebär sänkt skatt på 1,26–1,36 miljarder kronor per år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO anser att inkomstskillnaderna måste minska. Förslaget innebär att de drygt en miljon personer med högst löneinkomster i Sverige får en skattesänkning med 1 200 kronor per år.
  • LO menar att effekterna på arbetsutbudet av marginalskatter ständigt överskattas av Finansdepartementet.
  • LO anser att skatteförändringar bör ske inom ramen för en bredare reform.

Mot bakgrund av ovanstående avstyrker LO promemorians båda alternativ att sänka den statliga inkomstskatten.