Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Skattereduktion för förvärvsinkomster

Remissyttrande


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO anser att skatteintäkterna måste öka för att finansiera välfärdskostnaderna. De två föreslagna alternativen till skattereduktion för förvärvsinkomster innebär sänkt skatt på 7,53–7,78 miljarder kronor per år.
  • LO menar att syftet med förslaget inte redovisas i promemorian.
  • LO anser att positiva effekter av förslaget är osannolika.
  • LO anser att skatteförändringar bör ske inom ramen för en bredare reform.

Mot bakgrund av ovanstående avstyrker LO promemorians båda alternativ.