Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian ”Slopad särskild löneskatt för personer födda 1937 och tidigare”

Remissyttrande Promemorian föreslår att löneskatten avskaffas för personer födda 1937 och tidigare. Detta berör både anställda och egenföretagare. Skattesänkningen är en följd av att den 1 januari 2007 avskaffades löneskatten för personer födda 1938 och senare när de fyllde 65 år. Löneskattesatsen för personer födda 1937 och tidigare är nu 24,26 procent. Skattebortfallet beräknas till cirka 300 miljoner per år. Syftet anges vara att det ska bli mer attraktivt att anställa äldre och skattesänkningen ska träda i kraft den 1 januari 2008.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning