Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Remissyttrande LO bifaller förslagen i promemorian om att skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning