Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd

Remissyttrande


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning