Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

Remissyttrande LO avstyrker förslaget om att fasa ut ersättningen till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader. LO bedömer att det förslag som presenterats inte är tillräckligt genomlyst och välbalanserat och i allt för hög grad riskerar att leda till ökad selektion i arbetskraften samt högre sjuknärvaro. Dessutom riskerar det att drabba anställda hos små arbetsgivare orimligt hårt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning