Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Remissyttrande Promemorian föreslår en förstärkning av den skattesänkning som gäller för dem som fyllt 65 år. Syftet anges vara att minska finanskrisens efterverkningar och förbättra välfärden för pensionärer. Förslaget innebär att inkomstskatten för de flesta pensionärer sänks med 1-2 procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning