Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Ytterligare verktyg för makrotillsyn

Remissyttrande I detta yttrande tar LO ställning till Finansdepartementets promemoria Ytterligare verktyg för makrotillsyn (Fi2017/00842/B)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter:

  • LO menar att riskerna som följer av stigande bostadspriser och hög privat skuldsättning bäst dämpas genom en kombination av: goda villkor för nyproduktion, krav på att bankerna är välkapitaliserade samt reformer som dämpar skatteincitament för hushållen att skuldsätta sig.
  • LO menar att det är rimligt att Finansinspektionen får ytterligare verktyg för makrotillsyn. Men att dessa verktyg först kan bli aktuella att använda efter att andra åtgärder har prövats.