Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux Ds 2015:60

Remissyttrande Det kan konstateras att intresset för gymnasieskolans yrkesutbildningar är alldeles för litet för att motsvara de rekryteringsbehov som många branscher har. LO har sedan länge lyft behovet av ökade satsningar på vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildningar samt arbetsmarknadsutbildning. Det är därför hoppfullt att regeringen nu aviserat ökade satsningar på dessa områden. Av särskilt strategisk betydelse är utbildningar inom yrkesvux och arbetsmarknadsutbildningen av det enkla skälet att det i de utbildningsformerna finns möjligheten att bedriva grundläggande yrkesutbildning med inriktning på bristyrken.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning