Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över regeringens biståndspolitiska plattform

Remissyttrande Regeringen presenterade nyligen ett förslag till biståndspolitisk plattform. LO är kritisk i sitt remissyttrande över att plattformen saknar en tydlig relation med Politiken för Global Utveckling, PGU.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning