Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över S2010/5246/SF,Tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit, mm

Remissyttrande LO har beretts möjlighet att lämna yttrande över promemorian S2010/5246/SF. I denna läggs dels förslag om utökad rätt till tillfällig föräldrapenning vid barns bortgång. Dels läggs förslag om undantag från krav på den som blivit arbetslös att vara anmäld hos Arbetsförmedlingen för att ha rätt till sjukpenning och andra ersättningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning