Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över S2011/4725/SF, översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar

Remissyttrande LO har beretts möjlighet att lämna yttrande över betänkandet Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar (S2011/4725/SF). I denna promemoria redovisas resultatet av en översyn av regeringens sjukförsäkringsreformer som utförts av en arbetsgrupp vid Socialdepartementet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning