Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Remissyttrande Ett RUT-avdrag för reparation av vitvaror skulle få negativa fördelningseffekter genom att det nästan bara kan utnyttjas av ägare till småhus och bostadsrätter. Hyresgäster har små möjligheter att få del av förslaget. I den grad RUT-avdraget inte tillfaller ägaren av småhus och bostadsrätter kommer det att tillfalla de som utför reparationerna. De positiva effekter som förslaget skulle kunna få på miljön kan anses som mycket begränsade.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning