Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Slopad jämställdhetsbonus Ds 2015:55

Remissyttrande Jämställdhetsbonusen har inte påverkat föräldrars fördelning av föräldraledighet och föräldrapenning i nämnvärd utsträckning. De belopp som utbetalas varje år går i huvudsak till de föräldrar som även utan bonusen skulle delat föräldrapenning och föräldraledighet mer lika. Det krävs andra insatser för en ökad jämställdhet inom föräldraförsäkringen varför LO välkomnar regeringens planerade översyn av försäkringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning