Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Socialdepartementets promemoria Förbättringar inom familjepolitiken

Remissyttrande LO anser att förslaget att föräldrar ska kunna ta ut föräldrapenning samtidigt för ett barn kan fylla ett syfte genom att underlätta för föräldrar att ta gemensamt ansvar under barnets spädbarnstid. Däremot anser LO inte att reformen är den mest angelägna reformen inom föräldraförsäkringens ram.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning