Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över SOU 2009:89, Gränslandet mellan sjukdom och arbete

Remissyttrande LO delar inte till fullo den analys av sjukdomsbegreppet som görs i betänkandet men anser att den avvägning som analysen utmynnar i är i stort sett bra. Att tydliggöra bedömningen av sjukdomens/det sjukdomsliknande tillståndets inverkan på förmågan till aktivitet kan också ha en pedagogisk funktion för att klargöra vad det är som är försäkrat genom sjukförsäkringen – nämligen förmågan till försörjning genom eget arbete. LO ser dock tveksamheter i förslaget om att försöka skilja ut legitim frånvaro av andra skäl genom att införa närståendepenning och graviditetspenning såsom föreslås.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning