Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över SOU 2012:62: Uppsägningstvister – En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare

Remissyttrande LO avstyrker utredningens förslag. Utredningens förslag innebär en kraftig förändring av maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel och stora principiella förändringar i anställningsskyddet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning