Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Stärkt konstitutionell beredskap SOU 2023 nr 75

Remissyttrande LO vill delta aktivt när det svenska totalförsvaret förbättras, det gäller även frågor som rör vår konstitutionella beredskap. En stark och fungerande demokrati är en huvudfråga för den svenska fackföreningsrörelsen. Därför välkomnar vi genomlysningen av hur Sverige ska kunna styras demokratiskt och rättsenligt, men även snabbt och effektivt, om påfrestningarna i vårt land ökar i samband med kris eller krig.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning