Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap Ds 2023 nr 3

Remissyttrande LO delar utredarens uppfattning att det är viktigt att statens rådighet över landets flygplatser ökar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO välkomnar också att utredaren lyfter fram vikten av en snabb omställning till fossilfritt flyg.
  • Vi välkomnar utredarens förslag om att en ny nationell strategi och plan för luftfarten ska tas fram och vill särskilt betona att den behöver inkludera en tydlig strategi för hur flyget ska nå klimatmålen.
  • LO delar också utredarens uppfattning om att Bromma bör läggas ned, men bedömer att nedläggningen bör ske tidigare än 2035. LO bedömer att stora samhällsekonomiska nyttor kan frigöras genom en annan markanvändning av det område som i dag tas i anspråk av Bromma flygplats. Vi bedömer också att det är önskvärt att samla allt flyg till och från Stockholm på Arlanda.