Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus SOU 2022 nr 45

Remissyttrande LO understryker vikten av att regering och riksdag tar förslagen i beaktande och beslutar i enlighet med förslagen. Med ett sådant handlingskraftigt ansvarstagande för en arbetsmiljölagstiftning i takt med arbetslivets utveckling skulle ett verkställande leda till en bättre arbetsmiljö och bättre hälsa. Förslagen bedöms leda till både ökad jämställdhet och jämlikhet på svensk arbetsmarknad med påföljd att fler människor skulle orka och kunna jobba ett helt arbetsliv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning