Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Remissyttrande LO tillstyrker förslaget i promemorian (Fi2020/04742) att arbetsgivare som redan fått stöd i nio månader, eller som redan omfattas av karenstid, ska kunna erhålla stöd under perioden fram till den 30 juni 2021.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning