Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över tillämpning av förordningen om statsbidrag till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen inför arbetsplatsförlagda program och insatser

Remissyttrande LO välkomnar beskedet om att Arbetsförmedlingen skyndsamt avser att införa ett ansökningsförfarande för statsbidrag för kostnader att lämna yttranden till myndigheten. Det är en efterlängtad och rimlig hållning att staten medfinansierar det arbete som fackförbund lägger ner för att säkerställa att Arbetsförmedlingen fattar beslut på goda grunder och minska risken för felaktiga utbetalningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning