Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Remissyttrande LO ser stort behov av åtgärder och insatser för att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter. Åtgärder för att påskynda elektrifieringen av fordonsflotta är en viktig del av detta. Men det behövs också exempelvis fler åtgärder för ett transporteffektivare samhälle.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning