Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete

Remissyttrande LO tillstyrker promemorians förslag att tillfälligt slopa karenstiden för stöd vid korttidsarbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning