Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Träffsäkert - månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet SOU 2021 nr 101

Remissyttrande LO välkomnar den översyn som utredningen gjort av bostads- och underhållsbidraget. LOs utgångspunkt är att den behovsprövade ekonomiska familjepolitiken är ett viktigt komplement till generella stöd till familjer och goda förutsättningar för föräldrar att försörja sig via förvärvsarbete. Ett problem med behovsprövade bidrag är risken för marginaleffekter som minskar incitament till förvärvsarbete, därför är det viktigt att behovsprövade bidrag är komplement och att de generella stöden inte urholkas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning