Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen \"Från socialbidrag till arbete\"

Remissyttrande Utredningen fick sitt uppdrag den 3 februari 2005. Utredningen fick vidare ett tilläggsdirektiv från den socialdemokratiska regeringen i juni 2006 för att analysera konsekvenser av att frångå principen om att beakta samtliga inkomster vid bedömning av ekonomiskt bistånd till barnfamiljer. Detta gällde bland annat att utröna hur sådana situationer kunde undvikas då höjningar av t ex barnbidrag inte medförde höjda inkomster till familjer med socialbidrag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning