Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen Integritetsskydd i arbetslivet SOU 2009:44

Remissyttrande Integritetsfrågorna har tidigare vid ett flertal tillfällen varit föremål för utredning. Den senaste utredningen om integritetsfrågor i arbetslivet var Personlig integritet i arbetslivet SOU 2002:18. Utredningens förslag realiserades inte.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning