Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen Ny struktur för mänskliga rättigheter SOU 2010:70

Remissyttrande I utredningen lämnas förslag om bland annat rättsligt skydd för de mänskliga rättigheterna, inrättandet av en nationell institution för de mänskliga rättigheterna samt det civila samhällets och näringslivets roll med avseende på de mänskliga rättigheterna. LO anser att det är av stor vikt i varje samhälle att de mänskliga rättigheternas roll som en gemensam internationell och nationell värdegrund tydliggörs.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning