Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen SOU 2020:1

Remissyttrande


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning