Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen Upphandlingsstödets framtid SOU 2012:32

Remissyttrande LO ställer sig positiv till förslaget att inrätta en Upphandlingsstödsmyndighet. LO ser med tillfredställelse på att myndigheten föreslås få ett brett uppdrag. Särskilt viktig är att bryta ut information, vägledning och statistik från Konkurrensverkets verksamhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning